Historik

My Image
My Image

Specialister på karriärplanering, karriärhälsa och personlig marknadsföring mot jobb.

Om Ibility / Historik

Historik

80 000 klienter

Vi har arbetat med över 80 000 klienter under 18 år. Beprövad vägledning i kombination med förståelse för en modern arbetsmarknad skapar nya jobb och bättre arbetsrelationer varje dag.

18 år är en bra start

Goda resultat under 18 år gör att många ser oss som förebild och kommer för att lära. Vi har ansvarat för utbildning och handledning av över 500 stödpersoner på stora och små orter över hela Sverige.

Vi utbildar och handleder

Ibility utbildar och handleder stödpersoner som jobbar under svåra förutsättningar. Utifrån ett systematiskt forsknings- och utvecklingsarbete driver professionaliseringen av stöd i arbetsliv och arbetsmarknad.

Kunskapsdriven verksamhet

Testa, testa, testa

Det finns mycket "tyck om stöd i arbetsliv och arbetsmarknad. Vi tycker inte - vi testar. Det förtjänar medarbetare, deltagare, chefer och skattebetalare. Sedan start lägger vi cirka 10 procent av vår omsättning på forskning och utveckling.

Långsiktig utveckling

I 20 år har vi fokuserat på det vi och våra klienter ser ger resultat i ett svenskt arbetsliv och på den svenska arbetsmarknaden. Inte på trender som datorkörkort, starta-eget kurser för alla eller allmänna motivationsföreläsningar.

Äntligen måndag©

Vårt viktigaste mått på kvalitet är att vi med stolthet går till jobbet. Det gör vi bara om vi känner att vi levererar det bästa som finns - varje dag. Vi vill vara Sveriges bästa arbetsgivare för Sveriges proffsigaste coacher.

En del av samhället

Individen i centrum

Med kunskap följer ansvar. Därför engagerar vi oss i samhällsutvecklingen. Genom böcker och bokcirklar, öppet hus, studiebesök och föreläsningar vill vi bidra till kunskap om ett arbetsliv och en arbetsmarknad där individen står i centrum.

Kunskapsspridning

Vi föreläser på gymnasieskolor, högskolor och universitet. För samman arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer. Håller seminarier för politiker av alla färger. Och utbildar och handleder studie- och yrkesvägledare.

Arbetsmarknadskunskap

Utbildning är självklart för många. För oss är karriärkunskap och karriärhälsa lika viktigt. Alla vet att entreprenörer bidrar till att bygga Sverige. Men det gör även individer som får lära sig hur de kan ta sig till den plats där deras förmågor gör bäst nytta.


My Image

08 - 15 00 70

Stadsgården 10, 4 tr
116 45 Stockholm

Skriv telefon eller e-post för att skicka
Tack! Vi kontaktar dig.×
Något gick fel.×