Skolsamarbeten

Studerar / Skolsamarbeten

Framtidsinriktade skolor

15 år i skolbänken för att förbereda sig för arbetslivet och 15 minuter med en studie- och yrkesvägledare för att lära sig förvalta utbildningsinvesteringen. Är det rimligt?

Karriärkunskap och karriärhälsa

Många skolor vill erbjuda stöd inför arbetslivet men är osäkra på hur. Ibility samarbetar med gymnasier och högskolor för att erbjuda karriärkunskap och karriärhälsa. Det är kompletta kurser på 30-60 timmar individualiserad vägledning.

Visionen "kunskapsnation" haltar om inte investering i utbildning åtföljs av investering i att förvalta kunskap. Kanske borde visionen vara att 15 % av tiden i utbildning ägnas åt att lära sig ta vara på det man lärt sig.

I samarbete med rektor, studie- och yrkesvägledare och ämneslärare utformar vi en individualiserad vägledning i grupp som passar alla – vare sig de tänkt arbeta, studera vidare, starta eget eller inte vet vilket. Och även de som känner sig vilsna i sina studier. Det kan göras som en egen kurs eller länkas till andra kurser.

Högskolor Läroboken Äntligen måndag – Arbetsmarknad för alla (2018) fungerar som ett aktuellt stöd för kvalificerade och personligt relevanta diskussioner på högskolenivå.

My Image

  • Arbetets roll våra liv
  • Att hitta sin personliga arbetsmarknad
  • Att möta arbetslivets utmaningar
  • Arbetets roll i samhället
  • Hur jobb blir till
  • Arbetsmarknadens förändring
  • Källkritik kring arbetsmarknad
  • Arbetsmarknadens organisering

"Det här är en bok att använda både som professionell i ett kunskapsinhämtande men också som en arbetsbok med sina klienter vare sig de är arbetssökande, studenter eller människor i behov av rehabilitering för att skapa förståelse för sitt sammanhang.

Tidningen Vägledaren


My Image

08 - 15 00 70

Stadsgården 10, 4 tr
116 45 Stockholm

Skriv telefon eller e-post för att skicka
Tack! Vi kontaktar dig.×
Något gick fel.×