ÄNTLIGEN

MÅNDAG®

Foto: Magnus Ragnvid

KARRIÄRHÄLSA®

En hållbar modell för arbetsliv och hälsa till nytta för medarbetare, HR, chefer och organisation.

Karriärhälsa® förenar möjligheter och behov och arbetsgivare och arbetstagare. Används sedan 15 år i stora och små organisationer över hela Sverige.

Stacks Image 270627

Foto: Pär Skoglund

YRKESLIVSPLANERING

Hälsoförebyggande och rehabilitering i samarbete med Skandia och Sophiahemmet Rehab Center.

Friskvård i vardagen som matchar individens resurser, drivkrafter och förutsättningar mot jobbets krav och möjligheter.

Stacks Image 270001

BIOLOGDESIGNERN®

Sveriges mest beprövade arbetssätt för stöd till arbete och studier.

Varje år tas hundratals initiativ för att utveckla stöd till arbete och studier. Som om ingen visste vad som fungerar.

Äntligen förstår mina kollegor och min chef varandra när det gäller hur vi bäst ger stöd.
KommunhandläggareIBILITY INSIDE

Kanske har du mött våra tjänster. Sedan 20 år arbetar vi bakom kulisserna till privata och offentliga organisationer.

 • Försäkringsbolag
 • Arbetsförmedlingen
 • Kommuner
 • Skolor
 • Omställningsorganisationer

KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Strategisk kompetensförsörjning i samarbete med företag och regioner.

Medarbetare i fel roll... Hittar inte medarbetare vi behöver... Fel personer lämnar av fel anledning... Tappar kompetens i pensionsavgång... Ägnar mycket tid åt rekrytering men det blir ändå fel...

Tusen situationer möter en modern verktygslåda med 12 vägar till rätt person på rätt plats.IBILITY INSTITUTE

Praktiknära forskning, utveckling och utbildning inom arbetsliv och arbetsmarknad

Läroböcker för studenter, politiker, tjänstemän, chefer, personalvetare och HR.

 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • My Image
 • Stacks Image 270505
 • My Image

Om Ibility   |   Nyheter   |   Media   |   KontaktVäxel  08 - 15 00 70  |  info@ibility.se